Ons netwerk

Maak deel uit Klik hier om te onderschrijven →

Met dank aan de steun van

Zomer Zonder Vliegen, http://zomerzondervliegen.be/

Climate Express, http://climate-express.be/

Jeugdbond voor Natuur en Milieu, https://www.jnm.be/

Bond Beter Leefmilieu, https://www.bondbeterleefmilieu.be/

Ringland, https://ringland.be/

Ademloos, http://www.ademloos.be/

stRaten-generaal, http://www.stratengeneraal.be/

Nevens Lize, illustratrice

Looman Wouter, bestuurslid Stichting Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (Nederland; lbbl.nl)

De Blust Geert, Universiteit Antwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling

Lauwers Dirk, prof. UAntwerpen

Tritsmans Marc, milieuambtenaar

Leinfelder Hans, docent ruimtelijk beleid aan KU Leuven-Faculteit/Departement Architectuur

Verbruggen Aviel, prof.dr. emeritus University of Antwerp

Hubeau Bernard, Prof.  Faculteit Rechten en Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Antwerpen, Voorzitter Grootouders voor het Klimaat Voorzitter Vlaamse Woonraad, Bewoner van de stad Mortsel

Van den Broeck Pieter, prof. Architectuur KuLeuven

Rombaut Erik, Ass. Prof. em. ecologie en milieukunde, KULeuven, faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent/Brussel

Op de Beeck Tara, UGent

Nulens Els, stedenbouwkundig ontwerper, Blauwdruk Stedenbouw